كد ماوس


 • گروه طراحی
 • زیبایی های جهان
                               به وبلاگ خودتون خوش آمدید  تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 4:49 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |
    جهان جمله فروغ روی حق دان                  حق اندر وی ز پیدایی ست پنهان  تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 4:43 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |  تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 4:38 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |  تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 4:25 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |  تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 4:19 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |  تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 4:17 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |  تاريخ : دوشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۳ | 4:17 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |
  زيبايي هاي جهان

  قرآن کريم همواره از طبيعت و شناخت آن سخن مي گويد : از آسمان ، زمين ، خورشيد ، ماه ، ستارگان ، از ابرهاي باران زا و ابرهاي غير باران زا ، ريزش فراوان آب از آسمان ، رويش گياهان ، زيبايي هاي نور، جلوه هاي گوناگون رنگ و وزش باد .راستي چه وقتي ديدن طبيعت مفهوم ديگري پيدا مي کند و زيبايي و جذابيتي ديگر را فراهم مي سازد؟ در صورتي که بدانيم در سراپرده 2طبيعت، دستي تدبير مي کند و براي اين نعمت ها در جهت آسايش و رفاه انسان در کار است.  تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ | 2:24 | نویسنده : مدیحه سادات رسا |